1997 Flair Showcase - [Base] - Legacy Collection Row 1 #30 - Tim Salmon /100