1996 Fleer Album Stickers - [Base] #48 - Sammy Sosa