1990 Topps - [Base] #414.2 - Frank Thomas (No Name on Front) [SGC 88 NM/MT 8]