1981 All-Star Game Program Inserts - [Base] #RIHE - Rickey Henderson