1980 Topps - [Base] #482 - Rickey Henderson [BVG 4]