1969 Topps - [Base] #649 - Al Jackson [Good to VG‑EX]