1957 Topps - [Base] #319 - Gino Cimoli [Good to VG‑EX]