waltersmaaron's 2012 Topps Chrome Sepia-Tone Refractor #143 - Brandon Thompson /99