tfstro's 1999 Bowman Chrome #344 - C.C. Sabathia [PSA 10]