synnstoxin's 2013 Panini Father's Day Studio #5 - Giancarlo Stanton