rclayton100's 2003 Donruss Elite [???] #195 - Sammy Davis /78