pedro45kobe8's 1998-99 Upper Deck Ovation #29 - Kobe Bryant