pedro45kobe8's 1996 SPx [???] #57 - Alex Rodriguez