lsmith242's 2001-02 Fleer Showcase #88 - Kobe Bryant