lisu's 1997 Bowman Chrome - [Base] #192 - Eric Chavez [BGS 9.5]