kenmorepete's 1964 Topps Coins #33 - Eddie Mathews