jkleno's 1980 Topps #482 - Rickey Henderson [BVG 5.5]