gethighonhockey's 1959 Topps #550 - Roy Campanella