ekhobbyshop's 2012 Bowman Platinum #9 - Yu Darvish