checkoutmydeals's 2010-11 Panini Pinnacle Threads #AK - Andrei Kostitsyn /499