checkoutmydeals's 1998 Flair Showcase [???] #110 - Tony Womack /1