WilliamsCards's 2012 Topps Pro Debut #107 - Travis Taijeron