WilliamsCards's 2011 Topps Allen & Ginter's Mini #316 - Manny Ramirez