WilliamsCards's 1958 Topps #32.1 - J.W. Porter (White name)