WilliamsCards's 1953 Topps #37 - Ed Mathews [Good to VG‑EX]