White's 1998 Skybox Thunder Destination Endzone #13 DE - Emmitt Smith