SportscardsManiac's 1956 Topps #240 - Whitey Ford [SGC 70]