SportscardsManiac's 1956 Topps #130.1 - Willie Mays (white back) [PSA 3]