NYSPORTSFAN's 2004 Playoff Prestige [???] #23 - Anthony Thomas