IndySportsCards's 2013-14 Panini Prizm #271 - Anthony Bennett