IndySportsCards's 2013-14 Panini Prizm #1 - Kobe Bryant