IndySportsCards's 2012-13 Panini Prizm #24 - Kobe Bryant