IndySportsCards's 2013 Topps Chrome Sepia Refractor #101 - Eury Perez /75