IndySportsCards's 2013 Topps #270.1 - Manny Machado (Base)