IndySportsCards's 2012 Topps Triple Threads Sepia #24 - Alex Gordon /625