Henchman21's 2010 Plates & Patches #229 - Rob Gronkowski /699