Bruvydsb's 2009 Topps Sterling Framed White #55 - Carl Yastrzemski /50