BonesJackson's 1983-84 Topps Album Stickers #255 - Ron Francis