2012-13 Upper Deck Silver Skates #SS18 - Ilya Kovalchuk