2009-10 Upper Deck Game Jersey #GJ2-IK - Ilya Kovalchuk