2008-09 Upper Deck McDonald's Restaurant [Base] Gold #3 - Ilya Kovalchuk /100