2005-06 Upper Deck Hockey Showcase #HS9 - Bobby Holik