2012 Topps Chrome Retail X-Fractor #203 - Jarius Wright