2011 Topps Prime Retail #50 - Cam Newton [BGS 9.5]