2007 SPx Rookies Silver Holofoil #162 - Amobi Okoye /99