2004 Playoff Prestige Xtra Points Green #23 - Anthony Thomas /25