1991 Action Packed Whizzer White Award #11 - Lyle Alzado