2007-08 Topps 1957-58 Variations Relic #24 - Kobe Bryant