2007-08 Bowman Elevation Green #75 - Yi Jianlian /19