2005-06 Bowman Draft Picks & Prospects Bravo! #BV-CB - Christie Brinkley